Ecritures

SCHRIJVENFOTOGRAFIEKENNIS

Artikel over het tropische Martinique in 'Onderwatersport'

Gepubliceerd op 16 juni 2014

In het maandblad 'Onderwatersport' is het door Royan van Velse geschreven artikel over duiken in Martinique verschenen.