Ecritures

SCHRIJVENFOTOGRAFIEKENNIS

Mooi artikel over Charlotte Canard in Onderwatersport

Gepubliceerd op 7 maart 2017

In de nieuwste editie van het duikblad Onderwatersport is een artikel verschenen over Charlotte Canard.